متن شعر

از بادهٔ عشق شد مگر گوهر ما؟

از بادهٔ عشق شد مگر گوهر ما؟
آمد به فغان ز دست ما ساغر ما

از بسکه همی خوریم می را بر می
ما درسر می شدیم و می در سر ما

تعداد دفعات مشاهده: 248