از ریشه تا همیشه


لیست اشعار
عقیق
گمشده
گلایه
كویر
نیمه ی گمشده ی من
نخل
شکایت
حادثه
طلاق
باغ بارون زده
سال 2000
پرسش
مرهم
بیا بنویسیم
معراج
هم صدا
آوار
سرزمین من - روزهای روشن
دشمن
خاک خسته
تقدیر
حیرت
گره کور
ولایت
راز همیشگی شدن
زندگی
نیرنگ
آرزو
نازنین
گریز
حادثه
بهانه
شانه هایت
دلسوخته
آهای مردم دنیا
نیایش
مهمان یکشبه
گرفتار
آینه
هزار و یک شب

TotalRecords:103
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:2
PageNumberLength:15