تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض


لیست اشعار
تقدیم به تمام وجودم، شعر!
تولد ناقص الخلقه ترین شاعر(غزل طنز)!!!
غزل ماه و ماهی...
تقدیم به مناسبت تولد دو دوست
غزل
غزل_سلام دخترِ زمین؛سلام ماهِ آسمان
غزل_ آه ازین شهر سُربی دمِ مرگ
غزلی تقدیم به سوم شخص غایب تمام شعرهایم!
غزل_به عشق دخترانِ چشم رنگی هم حسادت کن
غزلی برای تو ...
به شوان کاوه ی عزیزم
اولین غزل سال 89-جنگِ جهانیِ غزلم کشته می دهد
غزلی برای همه!
غزل_هیچ کس تنها نیست!
12 سال گذشت...
...
عاشقانه ای برای تو!
از نو سروده ها...
برای ضمیر مفرد غائب شعرهایم!
برای خودت!
...::...مردم عوض شدند....::....
برای تو!
غزل_شتر بر درِ خانه خوابیده است
کرج!
به زنان مجبور خیابانی !
_-_-_
غزلی از سالیان دور
بر استوای شرجیِ لبهات سم بریز...
غزل قدیمی تکراری-(انتشار اجباری!)
به مردی که روزی خواهد آمد...
دسته‌اش را بُرید این چاقو...
برای تو که مرا خوب می فهمی
تادیداری دیگر خداحافظ
دوباره سلام...
غزل_آب پاکی به روی دستم ریخت
تقدیم به حبیب فرقانی عزیز و خودم!
غزل_غرور مزرعه ام دست داس افتاده...
غزل_بیا و دست بینداز، هرچه دارم را!
ناف مرا به نیّت حافظ بریده‌اند...
همیشه ریل ها زیر قطاری راه می افتد...

TotalRecords:204
rPP:40
TotalPageCount:6
CurrentPage:5
PageNumberLength:15