ای دوست بیا، که بی تو آرامم نیست
ای دوست بیا، که بی تو آرامم نیست
در بزم طرب بی‌تو می و جامم نیست

کام دل و آرزوی من دیدن توست
جز دیدن روی تو دگر کامم نیست

تاریخ شعر: -