ای مایهٔ اصل شادمانی غم تو
ای مایهٔ اصل شادمانی غم تو
خوشتر ز حیات جاودانی غم تو

از حسن تو رازها به گوش دل من
گوید به زبان بی‌زبانی غم تو

تاریخ شعر: -