حاشا! که دل از خاک درت دور شود
حاشا! که دل از خاک درت دور شود
یا جان ز سر کوی تو مهجور شود

این دیدهٔ تاریک من آخر روزی
از خاک قدم‌های تو پر نور شود

تاریخ شعر: -