گر من به صلاح خویش کوشان بدمی
گر من به صلاح خویش کوشان بدمی
سالار همه کبودپوشان بدمی

اکنون که اسیر و رند و می‌خوار شدم
ای کاش! غلام می‌فروشان بدمی

تاریخ شعر: -