ضرب المثل های ایرانی

فاتحه اش خوانده است
کسی یا چیزی که عمرش به سر آمده و باید ...
فتیله را از گوش در آوردن
قطع امید و صرف نظر ، باز کردن گوش و ...
فحش خورش خوبه
در برابر فحش و بد و بیراه و توهین صبور ...
فراموشی هم نعمتی است
اگر انسان از این نعمت بی بهره بود ، یاد ...
فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره!!
چون خصلت و ذات فضول اصلاح پذیر نیست ، ...
قاپ کسی را دزدیدن
کسی را تحت اختیار گرفتن و مال خود کردن
قاطی مرغها شدن
جوانی که داماد شده ، یا مجردی که متاهل ...
قافیه را باختن
جا زدن و تا آخر تحمل مشکلی را نکردن
قال کار را کندن
به آخر رساندن و تمام کردن یا هر چیز ...
قال گذاشتن
کسی را تنها یا به انتظار گذاشتن و به ...
کاچی بهتر از هیچی
کم هر چیز از نبود و هیچ آن بهتر است
کار از محکم کاری عیب نمی کند
کار را باید دقیق و اساسی و درست و حسابی ...
کار به جای باریک رسیدن
کاری به آخرین و خطرناک ترین و خراب ترین ...
کار حضرت فیل
کار بزرگ و مشکلی که انجامش از عهده هر ...
کارد بزنی خونش در نمی آید
شدت عصبانیت در حدی که خون در بدن منجمد ...
گاو بندی
همدستی و تبانی دو نفر برای کلاه گذاشتن ...
گاو پیشانی سفید
کسی که همه و در هر کجا او را می شناسند ...
گاوش زائید
گرفتاری و بدبختی یا ضرری برایش پیش آمد
گاو نُه من شیرده
خوبی و خدمت کردن اما در آخر با یک کار ...
گاهی به ادا گاهی به اصول ، گاهی به خدا گاهی به رسول
کسی که بی عقیده است و بنا بر مصلحت رنگ ...
لام تا کام صحبت نکردن
کمترین سخنی بر زبان نیاوردن.
لب چشمه میرم خشک میشه
بسیار بد شانس و بد قدم بودن
لفت و لعاب دادن
وسواس به خرج دادن و تشریفات بیهوده در ...
لق لقه ء زبان
بر زبان آوردن مکرر کلمه و موضوعی ، به ...
لقمه را باید به اندازه دهان برداشت
در انجام و انتخاب کار یا همسر ، باید به ...
مادر را ببین دختر را بگیر
سفارش به خواستگار برای انتخاب همسر به ...
مادر زنت دوستت داره
به کسی می گویند که به موقع بر سر سفره ...
مادر فولاد زره
اصطلاحا به زن چاق پیر خشن می گویند
مادر که نباشه باید با زن بابا ساخت
هر چیز مورد نیاز که اصل و بهترین آن ...
مار از پونه بدش میاد در لونه اش سبز میشه
معمولا آدم از هر چیزی که متنفر و بیزار ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:4
PageNumberLength:15