ضرب المثل های ایرانی

چاقو دسته خودش را نمی برد
بستگان و نزدیکان به یکدیگر خیانت نمی ...
چاه باید از خودش آب داشته باشد
انسان باید ذاتا خودش خمیره و وجود کاری ...
چاه کن همیشه ته چاه است
کسی که بد خواه دیگران باشد ، خود نیز ...
چاه مکن بهر کسی ، اول خودت بعدا کسی
هر کس به دیگران بدی کند و ناراحتی به ...
چپ چپ نگاه کردن
نگاه خشم آلود و غضبناک و قهر آمیز
حاجی حاجی مکه
کسی که برای شانه خالی کردن از انجام ...
حاشا و کلا
اصرار و لجاجت ، یکدندگی و پافشاری روی ...
حرف باد هواست
اشاه به کسانی که روی قولشان نتوان حساب ...
حرفت مفت ، کفشت جفت
کسی که مزاحمی را جواب کرده ، عذرش را ...
حرف تو دهن کسی گذاشتن
نظر خود را به دیگری القا کردن و حرفی را ...
خار شدن و در چشم کسی فرو رفتن
مزاحم پیشرفت و خوشی کسی شدن
خاکشیر مزاج
ملایم طبع ، سازگار ، خاکی ( از این جهت ...
خاله خوش وعده
کسی که سرخود و بی دعوت به هر مجلسی برود ...
خاله وارسی
فضولی و کنجکاوی ، جستجو و سردرآوردن از ...
خالی بستن
دروغ گفتن ، ادعای پوچ و تو خالی
دارندگی و برازندگی
لاجرم توانگری بزرگ منشی می آورد.
دایه مهربانتر از مادر
دلسوزس و دخالت بی جا و خود سرانه
دختر پزون
به غذایی که دختر دم بخت پخته باشد و ...
دختر همسایه هرچی چل تر واسه ما بهتر
از عیب دیگران راحت تر می توان سوء ...
در این دنیا دل بی غم نباشه / اگه باشه بنی آدم نباشه
اشاره به این که همه انسانها کم یا زیاد ...
ذرع نکرده پاره کرده
بدون محاسبه و بی حساب و کتاب شروع به ...
راه گم کردی ؟
یه عنوان گله یا تعجب به کسی که پس از ...
راه باز است و جاده دراز
مانعی برای رفتن وجود ندارد ، معمولا در ...
رَب و ر’ب را یاد کردن
در رنج و سختی شدید قرار گرفتن ، با ...
رحم خوب است اگر در دل کافر باشد
سفارش و تمجید از رحم و مروت و مهربانی.
زاغ سیاه کسی را چوب زدن
تعقیب کردن و زیر نظر داشتن کسی. تفتیش و ...
زبان به دهان گرفتن
ساکت شدن و حرف نزدن
زبانت را گاز بگیر
امر به حرف نزدن کسی که حرف نامربوطی مثل ...
زبان خر را خلج می داند
هر کسی زبان مثل خود را بهتر می فهمد و ...
زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد
اشاره به تاثیر خوش زبانی و بکار بردن ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:2
PageNumberLength:15