ضرب المثل های ایرانی

یک ده آباد به از صد شهر خراب
یک چیز یا کار درست و حسابی و کامل بهتر ...
آب خوش از گلو پایین نرفتن
از فرط غم و غصه با ناراحتی زندگی کردن، ...
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
از داشتن چیزی یا نعمتی بی اطلاع بودن یا ...
آب دهن مرده
غذای بی مزه یا چیز کم رنگ.
آب راحت تر از شربت پایین می رود
زندگی بی آلایش راحت تر است.
آب رفتن
کوچک شدن، لاغر شدن، کم شدن هر چیزی.
آب رفته به جو بر نمیگردد
چیزی که گذشت دیگر بر نمیگردد یا کاری که ...
آب زیپو
غذا یا چایی آبکی.
آب زیر پوست رفتن
چاق و چله شدن، سر حال بودن، بهتر شدن ...
آب زیر کاه
فریب کار، تو دار، موذی.
آب شده رفته تو زمین
گم شدن چیزی که جلوی چشم بوده.
آبغوره گرفتن
گریه دروغی برای جلب ترحم و قیافه حق به ...
آب کردن
فروختن، رد کردن.
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب
وقتی که کار خراب شد و آنچه که نباید ...
آب که زیاد یک جا بمونه بو می گیره
عدم تحرک و فعالیت موجب بیماری و فساد می ...
آب که سربالا بره قورباغه ابوعطا می خونه
کنایه از بهم ریختگی و نابسامانی شرایط و ...
آبمان در یک جو نمی رود
با هم موافق و هماهنگ نیستیم، سازش ...
آب نطلبیده مراد است
هر گاه برای کسی ناخواسته آب بیاورند، آن ...
آب نمی بینه اگر نه شنا گره قابلی است
فرصتی به دست نمی آورد و گرنه جوهر و ...
آب ها از آسیاب افتاد
جار و جنجال ها تمام شد و آرامش برقرار ...
آب در هاونگ کوبیدن
کار عبث و بیهوده انجام دادن.
آبی ازش گرم نمی شه
نفعی از او نمی رسد.
آتش اول خودش را می سوزاند
ضرر کار بد اول به خود شخص می رسد، ظلم ...
آتش بیار معرکه
دو به هم زن، فتنه انگیز.
آتش زیر خاکستر
فتنه ای که فعلاً و ظاهراً خاموش باشد.
آتش که بیفتد خشک و تر باهم می سوزد
بلا و ظلم که برسد گناهکار و بی گناه ...
آتو دست کسی دادن
سند یا نقطه ضعف محکوم کننده ای در ...
آدم به امید زنده است
اگر امید را از انسان بگیرند، دیگر ...
آدم تا کوچکی نکنه بزرگ نمی شه
آدم تا شاگردی و فروتنی نکند به مقام ...
آدم خوش حساب شریک مال مردم است
آدم خوش حساب را همه قبول دارند، بنابر ...

TotalRecords:1294
rPP:30
TotalPageCount:44
CurrentPage:10
PageNumberLength:15