پول مثل چرک کف دست است

   معنی:

    همانطور که چرک دست بالاخره پاک شده و از بین میرود،پول هم بالاخره خرج میشود و نمی ماند