فحش خورش خوبه

   معنی:

    در برابر فحش و بد و بیراه و توهین صبور و ملایم و بی رگ و بی اهمیت بودن.