دیدار به قیامت

   معنی:

    ناامیدی از ملاقات بعدی به دلایل مختلف(مثل قهر،غیبت طولانی و .. )