کلاغه آمد راه رفتن کبک را یاد بگیره،راه رفتن خودش هم یادش رفت

   معنی:

    تقلید کورکورانه و دنباله روی از دیگران و ادای کسی را درآوردن موجب ضرر و گمراهی است