کم بخور،همیشه بخور

   معنی:

    کم خوردن به دو منظور:یک قناعت و دیگری تضمین سلامت که هر دو موجب استمرار و همیشه خوردن است