آره و آرواره (آجر پاره)

   معنی:

    جواب قهر آمیز و سرزنش آلود به اقرار و آره گفتن خلافکار