عاقبت جوینده یابنده بود

   معنی:

    هر که جویای هرچه باشد بالاخره آن را بدست می آورد زیرا هیچ چیز در برابر همت و تلاش و پشتکار انسان غیر ممکن و دست نیافتنی نیست.