نه راه پس داره نه راه پیش

   معنی:

    کسی که در بن بست و مشکلی لاینحل قرار گرفته و هیچ چاره ای نداشته باشد،گیر کردن بر سر دو راهی و بلاتکلیف ماندن