این کلاه برای سرت گشاده(یا این لقمه برای دهنت بزرگه)

   معنی:

    در جواب کسی می گویند که درخواست بزرگی بیشتر از حد و لیاقتش بکند،مثل درخواست شغل یا خواستگاری از دختری که بالاتر از خودش باشد