آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

   معنی:

    بالاخره آمدی ولی دیر