برای کسی بمیر که برات تب کنه

   معنی:

    برای کسی ناراحت باش و خودت را به آب و آتش بزن که او هم متقابلاً تو را دوست داشته باشد.