افاده ها طبق طبق،سگها به دورش وق و وق

   معنی:

    معمولا سگها به طرف ژنده پوش بی چیز پارس میکنند،بنابراین کسی که تازه به جایی رسیده نمی تواند در نزد کسی که سابقه فقر و بی نوایی اش را میداند فخر بفروشد