مادر فولاد زره

   معنی:

    اصطلاحا به زن چاق پیر خشن می گویند