کارها نیکو شود اما به صبر

   معنی:

    با صبر و تحمل و بردباری و به مرور زمان انشاءالله تمام مشکلات حل شده و کارها سر و سامان خواهد گرفت