اولاد بادام است نوه مغز بادام

   معنی:

    معمولاً عقیده پدربزرگ و مادربزرگ ها این است که نوه فرزند هم دوست داشتنی تر است