جزئیات دستور آشپزی

طرز تهیه تزئین مرحله ای کاپ کیک

مواد تشکیل دهنده:  
 
خمیر فوندانت مشکی (1) بسته
خمیر فوندانت سفید (1) بسته
خمیر فوندانت توسی (1) بسته
بیسکویت کرمدار (1) بساه
 
متن دستور آشپزی:

یه راه حل خوشمزه


تزئین مرحله ای کاپ کیک
خمیر فوندات مشکی را توسط وردنه پهن میکنیم و سپس توسط کاتر جغد شکل جغد را جدا می کنیم و بر روی کاپ کیک قرار می دهیم خمیر قر مز را بیضی مانند شکل می دهیم و بر روی جغد به عنوان شکم قرار می دهیم مقداری از خمیر را جدا میکنیم و به کمک ابزار فوندانت چشم، بینی و چوب و ماه را درست میکنیم


تزئین مرحله ای کاپ کیک
یک عدد بیسکویت کرم دار، را نصف میکنیم و بر روی کاپ کیک قرار می دهیم دو عدد شکلات گرد را بر روی بیسکوئیت قرار می دهیم تا چشم کتمل شود و سپس از شکلات میله ای برای ابرو و بینی ها استفاده میکنیم


تزئین مرحله ای کاپ کیک
ابتدا به اندازه دوچشم از خمیر فوندانت مشکی جدا میکنیم و سپس به دو قسمت تقسیم میکنیم و کمک وردنه خمیر را پهن میکنیم و روی کاپ کیک قرار می دهیم و نصف خمیر مشکی خمیر فوندانت سفید را بر میداریم و مرحله قبل را تکرار میکنیم و بر روی فوندانت مشکی قرار می دهیم. بر روی فوندات سفید دو دراژه قرار می دهیم مقداری از خمیر مشکی را برداشته و رول میکنیم و به عنوان ابرو بر روی کاپ کیک قرار می دهیمو همچنین برای بینی خمیر کرم رنگ را رول میکنیم و بر روی کاپ کیک قرار می دهیم.


تزئین مرحله ای کاپ کیک